Termeni și condiții

  /  Termeni și condiții
Politica de confidenţialitate

I. Informaţii generale

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC TWO BUTTERFLIES SRL, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Mărăşeşti nr. 35, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5844/2008, cod fiscal RO 23620443, cont bancar deschis la Banca Transilvania, IBAN: RO63BTRLRONCRT0407405701, capital social 200 RON, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.atelierbutterflies.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteţi client al site-ului, SC TWO BUTTERFLIES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaţi site-ul, de exemplu: comportamentul/ preferinţele/ obişnuinţele dumneavoastră în cadrul SC TWO BUTTERFLIES SRL, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizaţi contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC TWO BUTTERFLIES SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeţi să vă creaţi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizaţi comanda, adresa de e-mail şi celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC TWO BUTTERFLIES SRL, iar contul creat va fi şters automat.

II.2. Dacă sunteţi vizitator al site-ului, SC TWO BUTTERFLIES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaţi în cadrul secţiunii de contact/ întrebări / reclamaţii, în măsura în care ne contactaţi în acest fel.

III. Scopuri şi temeiuri ale prelucrării

III.1. Dacă sunteţi client al site-ului, SC TWO BUTTERFLIES SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfăşurarea relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi SC TWO BUTTERFLIES SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră şi SC TWO BUTTERFLIES SRL, definit în cuprinsul Termenelor şi Condiţiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinţă imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi SC TWO BUTTERFLIES SRL.

 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care incumbă SC TWO BUTTERFLIES SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligaţiilor în materie fiscală, precum şi în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaţii legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea SC TWO BUTTERFLIES SRL de a respecta obligaţiile legale care îi revin şi deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC TWO BUTTERFLIES SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi sa-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casuţei corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secţiunea “Informaţiile contului meu”. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienţei oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC TWO BUTTERFLIES SRL de a îmbunătăţi permanent experienţa clienţilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteţi vizitator al site-ului, SC TWO BUTTERFLIES SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC TWO BUTTERFLIES SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimţământul dumneavoastră, dacă alegeţi sa-l furnizaţi.

Vă puteţi exprima consimţământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casuţei corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secţiunea “Informaţiile contului meu”. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteţi folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimţământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul şi a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC TWO BUTTERFLIES SRL de a asigura funcţionarea corectă a site-ului, precum şi pentru a îmbunătăţi permanent experienţa vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluţionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamaţii.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC TWO BUTTERFLIES SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus.

În cazul în care sunteţi client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durată a raporturilor contractuale şi ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC TWO BUTTERFLIES SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar- contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteţi client şi vă exercitati opţiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului “Ştergere cont” din secţiunea “Informaţiile contului meu”, SC TWO BUTTERFLIES SRL va interpreta această acţiune ca opţiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ţinem la curent despre produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeţi să vă ştergeţi contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri şi/ sau sms-uri de acest gen. Totuşi, dorim să vă informăm că ştergerea contului nu va avea ca efect automat ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriţi să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriţi ştergerea datelor, vă puteţi exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitaţi ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC TWO BUTTERFLIES SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de SC TWO BUTTERFLIES SRL pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC TWO BUTTERFLIES SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terţe persoane sau entităţi care sprijină SC TWO BUTTERFLIES SRL în desfăşurarea activităţii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autorităţile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situaţiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităţi persoanelor vizate, obţinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoţionale organizate de către SC TWO BUTTERFLIES SRL prin intermediul site-ului;
 • pentru menţinerea, personalizarea şi îmbunătăţirea site-ului şi a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea şi cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare şi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranţă şi autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în conditiile şi limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC TWO BUTTERFLIES SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiaţi

În condiţiile prevăzute de legislaţia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către SC TWO BUTTERFLIES SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea SC TWO BUTTERFLIES SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC TWO BUTTERFLIES SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum şi completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;
 • dreptul la ştergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu exista motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, SC TWO BUTTERFLIES SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizarii lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (alta decat cea de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC TWO BUTTERFLIES SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziţie – în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate în continuare: în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC TWO BUTTERFLIES SRL sau în temeiul interesului public, cu excepţia cazurilor în care SC TWO BUTTERFLIES SRL poate demonstra că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, va rugăm să vă adresaţi la adresa de email: atelier@2butterflies.ro.

Termeni şi condiţii

Pentru folosirea în bune condiţii a websiteului se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

Utilizarea acestui website este conditionată de acceptarea Termenilor şi Conditiilor prezentate în sectiunea de Informaţii.

Identitate şi descrierea serviciilor oferite

Websiteul www.atelierbutterflies.ro este proprietatea SC TWO BUTTERFLIES SRL cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Mărăşeşti nr.35, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr J40/5844/2008, cod fiscal RO 23620443, cont bancar deschis la Banca Transilvania, IBAN : RO63BTRLRONCRT0407405701, capital social 200 RON.

www.atelierbutterflies.ro reprezintă un serviciu de comerţ online/ electronic/ prin internet. Achiziţia produselor se face pe baza comenzilor primite prin website, prin telefon sau prin email. Produsele comercializate prin intermediul websiteului sunt produse noi.

Drepturi şi obligaţii ale societăţii

Întregul conţinut al websiteului, incluzând dar nu şi limitat la poze, texte, produse, elemente vizuale, idei, coduri sunt proprietatea companiei. Puteti utiliza sau copia conţinutul websiteului exclusiv pentru a vă ajuta să plasaţi o comandă. Pentru orice altă utilizare sau reproducere va rugăm solicitaţi acordul scris al SC ATELIER BUTTERFLIES SRL.

Dacă aţi observat pe site-ul www.atelierbutterflies.ro elemente care încalcă dreptul la proprietate intelectuală, va rugăm să ne înştiinţaţi în scrir pe adresa de email atelier@2butterflies.ro.

Accesarea websiteului este gratuită şi nu necesită înregistrare. Websiteul este oferit clienţilor în starea actuală, iar compania nu garantează că nu conţine erori sau că întregul conţinut este 100% corect şi valid.

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica orice preţ, date, informaţii, coduri şi termeni de pe website fără o înştiinţare prealabilă. Datele, fotografiile şi detaliile au caracter informativ şi în anumite situaţii absolut excepţionale pot exista diferenţe între acestea şi produsul finit.

www.atelierbutterflies.ro nu poate fi făcut responsabil pentru nicio întârziere sau eroare rezultată din cauze independente de voinţa sa. Exonerarea include, fără a se limita la, următoarele: erori de funcţionare a tehnicii de calcul, erori sau lipsa conexiuniii la internet/ telefon, acces neautorizat în sistemul websiteului, viruşi informatici, accidente şi cazurile de forţă majoră din legislaţia în vigoare.

Produsele comercializate beneficiază de garanţie în baza O.G. 21/1992, Legea 449/2003 si O.G. 174/2008, atât timp cât nu constituie produse de tip perisabil – flori/ plante. Vă informăm că eventualele reclamaţii privind deficienţele estetice ale produselor, vor fi luate în considerare şi vor fi analizate doar dacă acestea se reclamă în primele 2 ore de la momentul recepţiei produsului.

Serviciile oferite de societate prin intermediul www.atelierbutterflies.ro sunt guvernate de dispoziţiile legislaţiei române. Termenii şi condiţiile www.atelierbutterflies.ro se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul SC TWO BUTTERFLIES SRL. Dacă nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, litigiile se vor supune rezolvării instanţelor judecătoreşti competente de pe raza municipiului Bucureşti.

Drepturi şi obligatii ale clientului

Preţurile afisate pe website conţin TVA în valoare de 19%.

Clientul are obligaţia de a nu furniza informaţii false şi de a nu înstrăina contul. De asemenea, clientul se obligă să acceseze şi să utilizeze websiteul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Înregistrarea comenzii nu reprezintă şi confirmarea acesteia. După preluarea comenzii, aceasta va fi procesată de către operatorii noştri în vederea confirmării şi stabilirii detaliilor şi termenului de livrare.

Prelucrarea datelor cu carcater personal

Comerciantul garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către Comerciant pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către Comerciant nu împlică obligativate din partea utilizatorilor iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/ notificare în vederea ştergerii acestora din baza de date, se va trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la adresa atelier@2butterflies.ro.

În cazul în care anumite date sunt obligatorii pentru buna desfăşurare a activităţii (procesarea comenzilor şi livrarea produselor) iar persoana vizată nu le pune la dispoziţie, Comerciantul îşi rezervă dreptul de a refuza şi a nu onora comanda.

Comerciantul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terti cu exceptia operatorului de marketing direct. Datele dumneavoastra personale vor putea fi însa transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistem sunt transmise pe cale electronică, nu putem fi făcuţi răspunzători în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Comerciantul va lua toate măsurile şi va pune la dispoziţie toate fişierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracţiune.

Informaţiile furnizate către Comerciant sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. Nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajăm spam-ul, şi nu facem publice datele furnizate de clienţi săi fără acordul explicit al acestora.

Comerciantul certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numară (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere să vi se confirme prelucrarea sau nu a datelelor dumneavoastră personale, în mod gratuit;
 • dreptul de a cere să se rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere să se înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul de a cere să se înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

Orice astfel de cerere/ notificare se va trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa atelier@2butterflies.ro. Site-ul foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

Nu putem fi făcuţi responsabili pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale. Comerciantul nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de site în scopul precizat în prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor site-ului, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fişier de acces. Fişierele de acces vor face posibilă identificarea persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul www.atelierbutterflies.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva acelora care au iniţiat această acţiune.

Politica de cookie-uri

Acest website foloseste cookie-uri proprii şi de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Navigând pe acest website, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Cum plătesc?

Modalitatile de plată disponibile pe Atelier Butterflies: plata online cu cardul.

Atelier Butterflies vinde on-line produsele sale prin intermediul serviciilor de plată on-line ale Mobilpay în parteneriat cu Garanti Bank. În acest fel putem asigura clienţilor noştri un serviciu sigur şi eficient de comandă şi plată on-line.

Puteţi cumpăra produsele noastre on-line urmând 3 paşi:

 • Selectaţi produsul pe care doriţi să-l achiziţionaţi şi apăsaţi butonul „Adaugă în coş”;
 • Introduceţi datele dumneavoastră personale. Aceste informaţii sunt necesare pentru procesarea corectă şi eficientă a comenzii plasate de către dumneavoastră. Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptată SSL pe 128 biti. Informaţiile personale nu sunt transferate către alte terţe părţi, nici de către Atelier Butterflies, nici de către Mobilpay. Aveţi grijă să completaţi formularul corect şi să indicati persoana la care se va face livrarea. Alegeţi metoda dorită de plată şi confirmaţi datele alegând „Finalizare comandă”.
 • Introduceţi datele despre credit/ debit card: dacă aţi ales metoda de plată „Plata online prin mobilPay” este necesar să completaţi un formular cu informaţiile despre cardul dumneavoastră. Pentru plăţile cu carduri de credit/ debit emise sub sigla Visa şi MasterCard (Visa/ Visa Electron şi Mastercard/Maestro) este folosit sistemul „3-D Secure” elaborat de aceste organizaţii care asigură tranzacţiilor on-line acelaşi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. „3-D Secure” asigură în primul rând că nicio informaţie legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la niciun moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele Mobilpay, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa şi MasterCard. În plus, „3-D Secure” este un sistem de autentificare a identităţii pocesorilor de carduri în mediul electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor şi se desfasoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Sistemul „3-D Secure” permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licenţa Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit şi cele electronice Maestro şi Visa Electron. Sunt acceptate şi cardurile virtuale emise de aceste organizaţii.

Pe pagina procesatorului Mobilpay este necesar să completaţi un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacţia prin card a fost reusită, următorul ecran vă mulţumeşte pentru comanda pe site-ul nostru şi vă oferă informaţiile relevante pentru comandă. Acceptăm urmatoarele carduri de credit/ debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metodă de plată cardul bancar de credit/ debit comanda dumneavoastră va fi procesata imediat.

Politica de retur

Conform OUG 34/2014, florile constituie produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid și sunt exceptate de la dreptul de retragere.
Jucăriile, băuturile alcoolice și alte produse neperisabile comercializate de Atelier Butterflies se pot returna după următoarea procedură:

 • Puteţi returna numai produsele care nu sunt perisabile şi/ sau alimentare. În consecinţă, florile şi dulciurile nu se pot returna, însă jucăriile, vazele şi coşurile, da.
 • Returnarea se face prin trimiterea produselor la adresa: BUCURESTI, Sector 4, Bulevardul Mărășești nr .35, prin orice curier doriţi.
 • Transportul coletului de retur va fi plătit de client.
 • În colet se vor afla toate documentele primite iniţial, precum şi o adresa scrisă, semnată de persoana care a iniţiat şi plătit comanda, care notifică denunţarea contractului şi solicit returnarea sumei platite, indicând contul şi banca unde se vor returna banii.
 • Coletul trebuie trimis la sediul Atelier Butterflies în maxim 14 zile calendaristice din momentul primirii comenzii.
 • Suma platita va fi rambursată integral în 14 de zile calendaristice de la primirea notificarii de retragere.
 • In urma intrării în vigoare a OUG 34/2014, consumatorii au dreptul de a renunța la cumpărare în termen de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia fizică a produsului. Clientul trebuie să anunţe prin mail, poştă, sau telefon.

 

FORMULAR DE RETUR – DOWNLOAD

Politica de cookie-uri
 1. Introducere

Prezenta politică privind fişierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.atelierbutterflies.ro. Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor de către SC TWO BUTTERFLIES SRL în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”- uri pentru a ne referi la modulele cookie şi la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informaţii în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existenţă determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conţin programe software, viruşi sau spyware şi nu vor accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părţi: numele cookie-ului şi conţinutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienţă mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecărui utilizator în parte şi anume pentru:

 • îmbunătăţirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către SC TWO BUTTERFLIES SRL, în calitate de deţinător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcţie de serviciile/ produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, SC TWO BUTTERFLIES SRL poate adopta măsuri pentru ca această pagina de internet să fie mai eficientă şi mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/ preferinţe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • moneda în care se exprimă anumite preţuri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorului;
 • postarea comentariilor pe site.

 

 1. Care este durata de viaţă a cookie-urilor?

Durata de viaţă a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Exista următoarele categorii de cookie-uri care determină şi durata de viaţă a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este şters automat când utilizatorul îşi închide browserul.

Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramâne stocat în terminalul utilizatorului până cand atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în cateva minute, zile sau câtiva ani în viitor) sau până la ştegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 1. Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terţi, adică nu de către SC TWO BUTTERFLIES SRL, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terţi („third party cookies”).

Terţii furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecţie a datelor şi Politica de Confidenţialitate disponibilă pe aceasta pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: Google Analytics, Facebook, Mailchimp.

 1. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/ vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de performanţă paginii de internet;
 2. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
 3. Cookie-uri pentru geotargetting;
 4. Cookie-uri de înregistrare;
 5. Cookie-uri pentru publicitate;
 6. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;
 7. Cookie-uri de performanţă.

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferinţele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferinţelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

 1. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/ utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

 

 1. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte tara de provenienţă a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleaşi reclame indiferent de limba selectată.

 1. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistraţi pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opţiunea „Păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor şterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

 1. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia şi timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicităţii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocand informaţii despre conţinutul vizualizat, însă nu şi despre utilizatori.

 1. Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstreaza informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea browserului. Această pagina de internet recunoaşte browserul până când cookie-urile expiră sau sunt şterse.

 1. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce priveşte cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagina de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ştergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 1. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atragând după sine limitări ale posibilităţilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii îşi pot configura browserul să respingă fişierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secţiunea „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tau.

Totuşi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai fi adaptată preferinţelor şi intereselor dumneavoastră, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înţelege aceste setări, următoarele linkuri vă pot fi folositoare:

Setări cookie în Internet Explorer

Setări cookie în Firefox

Setări cookie în Google Chrome

Setări cookie în Safari

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: atelier@2butterflies.ro sau la numărul de telefon afişat pe site.

Aici puteţi găsi mai multe informaţii referitoare la cookie-uri.